İntibah düşüncəsinə dair- Ağlın və həqiqətin harmoniyası

"İnsan dünyaya yaxşı və ya pis olaraq gəlmir, ətraf mühit və xarici təsirlərlə birlikdə formalaşır"...

Ətraflı oxu

Eynşteynin dahiliyinin sübutu - Bənzərsiz düşüncə tərzi

"Eynşteyn üçün xəyallar aləmi hər şeydən vacib idi"...

Ətraflı oxu

"Həyat və səs uzlaşan, bərabər və mütənasib çərçivədədir"- MÜSAHİBƏ

"Hərə öz sənəti ilə məşğul olsa, daha məqsədyönlü olar"...

Ətraflı oxu

Qadın filosoflar- Keçmişdən bu günə

"Davamlı olaraq kişi filosoflara istinad etməyimiz, qadın filosofların yoxluğundan deyil, tarixi "kişilərin tarixi" kimi qavrayıb oxumağımızdan irəli gəlir"...

Ətraflı oxu

Plüralizm- Çoxluq sistemi

"Plüralizmin tətbiqi yalnız hökumətlərlə məhdudlaşmır"...

Ətraflı oxu

Dövlət: Müasir baxışlar

"Azadlıq kiminsə hər istədiyini etməsi deyil, azadlıq rifah uğrunda ümumi iradəni açıqlayır"...

Ətraflı oxu

Şekspirin mənfi obrazlarından niyə bezmirik? - MÜSAHİBƏ

"Onun mənfur obrazları canlıdır, şəxsiyyətlərinin isə sonsuz bir dərinliyi var"...

Ətraflı oxu

Tənhalıqdan yaradıcılığa: Tetsuya İşida

"Çəkdikləri bir insanın tək-tənhalığının rəsmidir"...

Ətraflı oxu

Dövlət: Makiavelli, Boden və ictimai müqavilə müəllifləri

"Dövlət onu yaradan insanın təbiətini özündə əks etdirir"...

Ətraflı oxu

Xəbər lenti